Batyline Vezelreiniger

VEZEL & BATYLINE REINIGER

FIBRE & BATYLINE NETTOYEUR

FASER & BATYLIN REINIGER

 

Instructies:

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies zorgvuldig door. Breng het product aan op het oppervlak met een pluisvrije doek of borstel. Laat 5-10 minuten staan en spoel dan uitgebreid met water. Herhaal indien nodig om het volledige effect te bereiken. Om een gelijkmatige afwerking te krijgen, kunt u het beste het hele oppervlak behandelen. Spoel de borstel na gebruik grondig af met water. Niet gebruiken op andere metalen. Veiligheidsmaatregelen: veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel • draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gezichtsbescherming • bij inslikken: mond spoelen. Geen braken opwekken • indien op de huid (of het haar): trek alle verontreinigde kleding onmiddellijk uit. Spoel de huid af met water of douche • bij inademing: zet de persoon in de frisse lucht en zorg voor comfortabele ademhaling • in de ogen: spoel voorzichtig af met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen. Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik • buiten bereik van kinderen houden. Als er medisch advies nodig is, zorg dan dat u de verpakking of het etiket van het product bij de hand hebt.

Poison center – antigifcentrum – centre antipoison –giftzentrale

+32.70.245.245

Batyline Vezelreiniger

VEZEL & BATYLINE REINIGER

FIBRE & BATYLINE NETTOYEUR

FASER & BATYLIN REINIGER

 

Instructies:

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies zorgvuldig door. Breng het product aan op het oppervlak met een pluisvrije doek of borstel. Laat 5-10 minuten staan en spoel dan uitgebreid met water. Herhaal indien nodig om het volledige effect te bereiken. Om een gelijkmatige afwerking te krijgen, kunt u het beste het hele oppervlak behandelen. Spoel de borstel na gebruik grondig af met water. Niet gebruiken op andere metalen. Veiligheidsmaatregelen: veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel • draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gezichtsbescherming • bij inslikken: mond spoelen. Geen braken opwekken • indien op de huid (of het haar): trek alle verontreinigde kleding onmiddellijk uit. Spoel de huid af met water of douche • bij inademing: zet de persoon in de frisse lucht en zorg voor comfortabele ademhaling • in de ogen: spoel voorzichtig af met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen. Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik • buiten bereik van kinderen houden. Als er medisch advies nodig is, zorg dan dat u de verpakking of het etiket van het product bij de hand hebt.

Poison center – antigifcentrum – centre antipoison –giftzentrale

+32.70.245.245